Βάρος, Πόπλιος Κουινκτίλιος

Βάρος, Πόπλιος Κουινκτίλιος
(Publius Quinctilius Varus, τέλη 1ου αι. π.Χ. – 9 μ.Χ.). Ρωμαίος αξιωματούχος. Ύπατος (13 π.Χ.), ανθύπατος της Αφρικής (8-7 π.Χ.), αντιπραίτορας στη Συρία (6-4 π.Χ.), όπου κατέστειλε την εξέγερση των Εβραίων, στάλθηκε το 6 μ.Χ. από τον Αύγουστο με την ιδιότητα του λεγάτου στη Γερμανία, όπου με τη διοικητική αναδιοργάνωση της περιοχής προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στους πληθυσμούς. Από την κατάσταση αυτή επωφελήθηκε ο Αρμίνιος για να οργανώσει την εξέγερση. Κατά τη διάρκεια μιας πορείας σχεδόν ολόκληρου του ρωμαϊκού στρατού της περιοχής που τον διοικούσε ο ίδιος ο Β., ο Αρμίνιος του έστησε ενέδρα στον Τευτοβούργειο δρυμό και τον εκμηδένισε ολοκληρωτικά. Ο Β. και οι υπαρχηγοί του, τραυματισμένοι στη μάχη, αυτοκτόνησαν για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Κατά τον Σουητώνιο, όταν ο Αύγουστος πληροφορήθηκε την καταστροφή, εκδήλωσε τη θλίψη του με τη φράση που επανελάμβανε διαρκώς «Vare, Vare, Legiones redde!» («Βάρε, Βάρε, φέρε μου πίσω τις λεγεώνες μου!»).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”